Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia laboratoriohoitajien/bioanalyytikkojen yhdistäjänä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee ja ohjaa alueensa laboratoriohoitajien/bioanalyytikkojen ammatin kehittämistä sekä edistää heidän paikallista yhteistyötä, järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä virkistystoimintaa.

Hallituksen ja puheenjohtajan valitsee alueyhdityksen vuosikokous. Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä sekä opiskelijajäsen. Hallitus kokoontu noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta.