Apurahahakemus

MS Word -tiedostoUBIn apurahakaavake.doc (54 kB)
Uudenmaan Bioanlayytikot ry:n apurahakemuskaavake

Uudenmaan Bioanalyytikoiden apurahan tarkoituksena on tukea jäsenten kliinistä laboratoriotyötä ja kliinistä laboratoriotiedettä edistävää toimintaa.

Uudenmaan Bioanalyytikot ry. jakaa apurahaa vain jäsenilleen. Apurahaa voi hakea bioanalyytikko/laboratoriohoitaja, joka on ollut anomuksenjättöhetkellä yhdistyksen jäsenenä vähintään yhden (1) vuoden. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna sekä apurahan myöntämistä edeltävänä vuonna että hakemusaikana. Apurahahakemus lähetetään Uudenmaan bioanalyytikot ry:n sähköpostiosoitteeseen ubi.hallitus(at)gmail.com.

Yhdistyksen hallitus käsittelee apurahahakemuksen kokouksessaan. Jokainen apurahahakemus käsitellään tapauskohtaisesti ja myönnettävä apuraha voi olla esimerkiksi osa koulutuksen kokonaiskustannuksista. Apurahaa ei voi saada vuosittain.

Apurahan saannin edellytyksenä on, että hakija toimittaa kuitit osallistumisestaan tai muista maksuista, joihin apuraha on myönnetty. Lisäksi hänen tulee raportoida osallistumisestaan joko kirjoittamalla artikkeli Bioanalyytikkolehteen tai esittämällä aihe Uudenmaan Bioanalyytikot ry:n järjestämässä tilaisuudessa.

Apurahalle on jatkuva haku. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti sähköpostitse.